Onze mediators

Professionaliteit en vakmanschap.

Bij je mediator vind je altijd een luisterend oor. Onze mediators zijn professionals met ruime ervaring in mediation in de arbeidsrelatie.

Betrouwbaarheid.

Mediators zijn erkend door de overheid en de Rechtspraak, en houdt zich aan de geldende klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Vanzelfsprekend houdt hij of zij zich ook aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Deskundigheid en kwaliteit.

Al onze mediators zijn opgenomen in het MFN-register. Dit is een onafhankelijk kwaliteitskader, waardoor je zeker weet dat onze mediators ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben.

Wat doet een mediator? 

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Hij of zij brengt partijen in een conflictsituatie met elkaar in gesprek. De persoon die vanuit de organisatie aan tafel zit, is meestal de leidinggevende of de HR-manager. De mediator luistert goed en benoemt daarna de feiten. Dat maakt de belangen van beide partijen zichtbaar. Zo ontstaat er wederzijds begrip. En dat leidt vaak tot een oplossing.  

De mediation eindigt als beide partijen het eens zijn over een oplossing. Vaak leidt de nieuwe manier van communiceren en het wederzijdse begrip tot een verbeterde relatie met elkaar. Voor de werknemer is er weer een veilige werkomgeving.  

Soms is de beste oplossing om het arbeidscontract te beëindigen, daar goede afspraken over te maken en een nieuwe start te maken.  

De rol van de mediator in het mediationproces is:  

  • Beide partijen hun verhaal laten doen en het gesprek structureren 
  • Luisteren, samenvatten en doorvragen, zodat duidelijk wordt wat de standpunten van beide partijen zijn  
  • Zorgen voor balans en goede afspraken 
  • Het bewaken van de voortgang en de procedure 
  • Is helder waar de problemen liggen en wat de oorzaken zijn? Dan begeleidt de mediator bij het zoeken naar een oplossing van het conflict 

Mediators.

Mediator Edith Stouthamer

Edith Stouthamer

Mediator Charine Resink

Charine Resink

Mediator Pierre Konings

Pierre Konings

Mediator Ineke van Gijssel

Ineke van Gijssel

Mediator Gonny van Tussenbroek

Gonny van Tussenbroek

Ontvang vrijblijvend
informatie over mediation of
het oplossen van arbeidsconflicten

We nemen snel contact met je op.